วีซ่า เปิดเผยผลการสำรวจในปี 2015 ชี้ นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมพกบัตรเครดิต สูงถึง 98% มากกว่าค่าเฉลี่ยนักท่องเที่ยวทั่วโลก แถมมีแพลนที่จะเพิ่มงบการท่องเที่ยวจาก 44,000 บาท เป็น 83,000 บาท ต่อทริปอีกด้วย

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เว็บไซต์ eglobaltravelmedia รายงานว่า จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวจำนวน 13,603 คน จาก 25 ประเทศ พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยพกบัตรเครดิตเพื่อใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่างประเทศในอัตราที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีการสำรวจมา โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมพกบัตรเครดิตติดตัวไปด้วยเมื่อเดินทางไปต่างประเทศมากถึง 98% มากกว่าค่าเฉลี่ยการใช้บัตรเครดิตของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่อยู่ที่ 93% และนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่อยู่ที่ 95%

ตัวเลขดังกล่าวบ่งบอกว่าคนไทยนิยมใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเพื่อการท่องเที่ยวมากถึง 60% ซึ่งตรงกันข้ามกับจำนวนคนที่ใช้จ่ายด้วยวิธีการโอนเงินที่มีเพียง 25% เท่านั้น ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมหันมาใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกันมากขึ้น

พร้อมกันนี้ วีซ่า ยังได้เปิดเผยถึงผลสำรวจแผนการท่องเที่ยวระดับโลกของวีซ่าประจำปี 2558 (Visa Global Travel Intentions Study 2015) พบว่า ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวชาวไทยออกเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศกว่า 89% โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อทริปอยู่ที่ 44,000 บาท

ผลสำรวจยังชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทย ว่ามักจะใช้บัตรเครดิตในการช้อปปิ้งมากที่สุดถึง 31% รองลงมาคือ การรับประทานอาหารที่ 22% และโรงแรมที่พัก 10% โดยบัตรเครดิตจะเป็นทางเลือกหลักสำหรับนักท่องเที่ยวในการซื้อสินค้าแบรนด์เนมและภัตตาคารชั้นนำ กล่าวคือนักท่องเที่ยวชาวไทยมักจะใช้บัตรเครดิตเพื่อเป็นทางเลือกในการซื้อสินค้าราคาสูง

วีซ่าได้ประมาณการว่าขณะนี้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศมากขึ้น รวมถึงได้ประเมินว่านักท่องเที่ยวชาวไทยจะมีการใช้งบประมาณในการท่องเที่ยวครั้งต่อไปเพิ่มมากขึ้น จาก 44,000 บาท เป็น 83,000 บาท สำหรับทริปต่อไป

Site Footer